CE-markering

NEN-1090 1 en 2 

EXC. KLASSE 2 - CE + DOP  

Per 1 juli 2014 is het in verband met de eisen die zijn gesteld in de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1 wettelijk verplicht een CE markering en prestatieverklaring op de te stellen. Hierbij gaat het om stalen en/of aluminum constructie onderdelen die onder de EN 1090-1 vallen.

De CPR is opgesteld voor bouwproducten die worden toegepast in een bouw- en/of constructiewerk. Alleen staalconstructiebedrijven die hun fabrieksproces beheersing systeem (FPC) door een externe aangemelde instantie (certificerende instelling) hebben laten certificeren mogen een CE markering en een prestatieverklaring opstellen. Deze documenten zijn van belang om de opdrachtgever (veelal aannemer) in staat te stellen aan te tonen dat men voldoet aan de technische voorschriften van het bouwbesluit. 

Wij zijn gecertificeerd voor de NEN-EN 1090 tot en met uitvoeringsklasse 2 (EXC2). Bij iedere opdracht wordt een geldige CE-markering en prestatieverklaring geleverd volgens de Europese CE-certificering: kwaliteit op de toekomst voorbereid.